Home / Products / Bagoong / Sauteed Shrimp Fry Premium Sweet (Ginisang Alamang)
Sauteed Shrimp Fry Premium Sweet (Ginisang Alamang)
  • 24 x 330 grams
  • Low Sodium