Home / Products / Bagoong / Sauteed Shrimp Fry (Ginisang Alamang)